Sundhedsfaglig-BasisDen Sundhedsfaglige Basisuddannelsen indeholder fagene Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Psykologi og Introduktion til andre alternative behandlingsformer, i alt 400 lektioner. Har du en sundhedsuddannelse i forvejen (sygeplejerske el. lign.) kan du få merit nogle fag.

Basisuddannelsens pris er 12.995 kr. (100 % e-learning) (pålægges ikke moms i forbindelse med uddannelse). Hvis du ikke allerede har anatomi og fysiologi fra anden sammenhæng, vil du den første tid på din akupunktur uddannelse studere selv på e-learn platformen. 

Formålet med den Sundhedsfaglige Basisuddannelse er:

- At opnå grundlæggende viden om den sunde krops virkning og funktion.

- At opnå grundlæggende viden om de mest almindelige sygdomme.

- At opnå et basalt kendskab til de mest anvendte lægemidler.

- At opnå et basalt kendskab til psykologi og andre alternative behandlingsformer.

- Samlet set at opnå en sundhedsfaglig basisviden, der gør eleven i stand til at forstå og tolke kroppens og psykens både normale og sygelige reaktioner. Således at eleven på forsvarlig vis kan virke som selvstændig behandler, kende sine begrænsninger og dermed kunne visitere klienterne videre til andre sundhedsprofessionelle, når det er nødvendigt. Samlet set er formålet også, at eleven får et basalt kendskab til det fælles fagsprog, der gør det muligt at kommunikere og samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Studiet er en kombination af e-learning og selvstudie. Basisuddannelsen tager udgangspunkt i Kjeld Bruun-Jensens bøger (bøgerne er ikke inkl.).