yin-yang

Akupunkturens diagnostiske metode

Når akupunktøren sidder overfor patienten, skal patienten vurderes i lyset af nedennævnte 6 punkter.

1. Balancen imellem Yin og Yang.
2. De 5 elementer som er en model for den indre “fysiologi”.
3. Teorien om Zang Fu, der beskriver den akupunkturens opfattelse af indre organer.
4. Meridiansystemet og livsenergiens cirkulation heri.
5. Livsenergiens væsen.
6. Miljø, emotioner og livsstilen som sygdomsfremkaldende faktorer.

I den forbindelse beskriver akupunkturen og den traditionelle kinesiske medicin 4 overordnede diagnostiske principper. For det første iagttager akupunktøren patienten, for det andet lytter og lugter akupunktøren til patienten, for det tredje udspørger akupunktøren patienten og for det fjerde berører akupunktøren patienten. På Akupunktur uddannelsen skal du lære hvorledes denne dataindsamling foregår.