yin-yang

Akupunkturens energi begreb - Qi

Akupunkturen energibegreb kaldes for Qi. Det er et basalt koncept indenfor akupunkturen og i kinesisk tankegang. Ethvert udtryk for en kraft, er et udtryk for Qi’s tilstede-værelse. En plante der spirer, et ben der bevæges eller en sol der stråler - alt er betinget af Qi’s tilstedeværelse.

I menneskekroppen cirkulerer Qi rundt i akupunkturens meridiansystem. Denne energicirkulation følger en bestemt døgnrytme. Qi’s cirkulation er en forudsætning for livet og varer derfor kun så længe som livet varer. Et menneske kommer til verden med en bestemt portion Qi. Denne Qi skal vedligeholdes, hvilket sker ved fødeindtagelse, vejrtrækning og hvile. Omvendt bruges Qi ved de daglige gøremål, og helt overordnet er de fremadskridende alderdomsprocesser et udtryk for svigtende Qi. Livet slutter altså, når Qi er opbrugt. Som alt i denne verden kan Qi inddeles i Yin og Yang. På samme måde som Yin og Yang kan komme i ubalance, kan Qi komme i ubalance. En sådan ubalance kan korrigeres ved en påvirkning af akupunktur punkterne. Indenfor akupunkturen er balance i Qi’s frie strømning en forudsætning for sundhed og et godt helbred.