yin-yang

Akupunkturens sygdomsforståelse

Indenfor akupunkturen og i traditionel kinesisk medicin be-tragtes mennesket som en del af naturen. Man kan sige, at mennesket er sammensmeltet med omgivelserne. Det er derfor de samme love, der gælder for natur og menneske. Denne synsvinkel smitter selvfølgelig af på akupunkturens sygdomsopfattelse. Således betragter akupunkturen udvik-lingen af sygdom og årsager til sygdom på en hel anden og praktisk måde end i vestlig medicin. Hvor den vestlige læge vil angive en bakterie som årsag til en sygdom, vil en akupunktør måske angive vind eller fugt som årsag til sygdom.

Ud af ovennævnte kan man se, at der ikke eksisterer nogen klar grænse imellem sygdomsårsag og sygdom. Akupunktøren kan således konkludere, at en sygdom er fremkaldt af vind, men syg-dommen er også en vind. Under mit ophold i Shanghai, måtte en lærer melde afbud til undervisningen. Årsagen var at han havde fået en "hoved-vind". I vores hjemlige terminologi, ville det svare til, at han havde meldt sig syg pga. hovedpine eller forkølelse.

Skal man alligevel forsøge at gruppere sygdomsårsager efter akupunkturens eller den traditionelle kinesiske model, kan det gøres på følgende måde:

1. Sygdomsudløsende faktorer i de ydre omgivelser som f.eks. vejrliget.

2. Ubalance i følelseslivet som sygdomsudløsende faktor.

3. Livssstil osv.

Som du kan se, omfatter ovennævnte punkter både fysiske, psykologiske, miljømæssige og sociale faktorer. Akupunkturens model for sygdomsudvikling er således helhedsorienteret i sin karakter.