yin-yang

Akupunkturens meridian system

Akupunkturens 12 zang-fu organer styrer hver især dele af kroppens øvrige væv. Hvert af de 12 zang-fu organer har knyttet en energibane til sig.

Herved fremkommer 12 energibaner, der kaldes de 12 hovedmeridianer, eller 12 regulære meridianer. På den måde findes der, indenfor akupunkturen, en hjertemeridian, en miltmeridian etc.  6 hovedmeridianer er primært knyttet til hånd og arme, imens andre 6 primært er knyttet til fod og ben. Meridianerne findes parvis som to ens meridianer, dvs. en på højre side og en på venstre side.

Af de 6 par fod-/benmeridianer har 3 Yin karakter og 3 Yang karakter. Af de 6 par hånd-/armmeridianer, er der ligeledes 3 med Yin karakter og 3 med Yang karakter.

Som nævnt er akupunkturens meridianer energibaner, dvs. at livsenergien passerer langs med meridianerne. Denne cirkulation af energi sker efter et fast princip, med en bestemt rækkefølge, fordelt på døgnets 24 timer. Udover de 12 hovedmeridianer findes der 8 ekstrameridianer.