yin-yang

Akupunkturens syndromdifferentiering

Med udgangspunkt i akupunkturens teori og opsamlet infor-mation om patienten, følger den såkaldte syndromdifferen-tiering. Formålet med akupunkturens syndromdifferentiering er at gruppere patienten, med andre ord, “at give tilstanden eller sygdommen et navn”. Først når syndromet er identificeret, kan akupunktøren i fællesskab med patienten søge at løse pro-blemet og vælge behandlingsstrategi.

Akupunkturens syndromdifferentiering kan sammenlignes med at lægge et puslespil. Man sidder nu med de indsamlede brikker og skal have dem placeret, så de danner billeder eller mønstre. De mønstre akupunktøren når frem til, afslører baggrunden for patientens sygdom og indeholder på samme tid et budskab om, hvorledes problemet løses.

På akupunktur uddannelsen skal du lære en række indfaldsvinkler eller metoder til syndrom-differentiering.