yin-yang

Yin og Yang

De gamle kinesere mente, at verden i begyndelsen var en helhed uden form. Intet var således opdelt i nat og dag, fødsel og død, ild og vand, himmel og helvede o.s.v. Først da denne verden senere blev splittet i to, var liv muligt. Den oprindelige samlede urkraft kaldtes Tao. Ved livets oprindelse blev Tao spaltet i to modsat rettede kræfter: Yin og Yang. 
Yin og Yang indgår i traditionel kinesisk filosofi og angiver en forklaringsmodel på tingenes natur. Alt består af disse to modsat rettede kræfter. Yin og Yangs´ indbyrdes forhold og vedvarende vekselvirkning ses således som grundlaget for fødsel, opvækst, svækkelse, sygdom og død.

Yin og Yang er tilstede overalt, som modsætninger der giver helhed. Falder talen på elektricitet kan denne opdeles i positive og negative ladninger. Et menneskes personlighed har maskuline og feminine sider. Men ikke nok med at Yin og Yang er modsætninger, de er også i en evig vekselvirkning. Ligesom natten går mod dagen og dagen, der går mod natten. Da alt er sammensat af Yin og Yang, genfindes princippet selvfølgelig også i kroppen. Er der balance og harmoni imellem Yin og Yang, betyder det et godt helbred. Er der omvendt mangel eller overskud af Yin eller Yang, kan det medføre sygdom. Det er derfor et basalt princip i traditionel kinesisk medicin, at søge balancen imellem Yin og Yang genoprettet.